Misja i cel

 

‘Naszym celem jest nie tylko sprawić, by dziecko zrozumiało, a tym bardziej nie jest to, aby zmuszać je do zapamiętywania, ale aby tak dotknąć jego wyobraźni, by do głębi zarazić je entuzjazmem.’


Maria Montessori

 

Naszą misją jest stworzenie bezpiecznego środowiska dydaktycznego pełnego troski i spokoju, a zarazem otoczenia zróżnicowanego pod względem kulturowym. Każdemu dziecku zapewniamy znakomite warunki do indywidualnegWP_20150527_014o rozwoju na kanwie pedagogiki Marii Montessori.

Celem przedszkola jest zaszczepienie w dzieciach miłości do nauki, która towarzyszyć im będzie przez całe życie.
Dążymy do tego, aby nasi uczniowie stali się społecznością radosnych naukowców, którzy chcą się czynnie uczyć i nie postrzegają edukacji jako uciążliwej konieczności. 
Staramy się z całych sił podsycać ciekawość tkwiącą w każdym dziecku i pragniemy do każdego z nich podchodzić indywidualnie, z szacunkiem i zrozumieniem.

Prowadzimy program zajęć dwujęzycznych, jednocześnie realizując pełny zakres przedmiotowy znajdujący się w polskim programie nauczania. Ponadto dzieci posługują się płynnie językiem angielskim, który jest głównym źródłem komunikacji między dzieckiem a nauczycielem

.4

‘Począwszy od chwili, gdy dziecko po raz pierwszy wchodzi do przedszkola, każdy krok w jego edukacji postrzegany jest jako kolejny klocek w procesie budowy, której efektem końcowym jest cała osoba wyłaniająca się z okresu dzieciństwa i wchodząca w dorosłość; cała uwaga skupia się na potrzebach dziecka.’
Maria Montessori