Metoda Montessori w Praktyce

 

Metoda Montessori w praktyce

Szkoły tradycyjne oparte są na modelu tzw. „fabryki”, gdzie dzieciom narzuca się kiedy i co mają robić. Od całej grupy oczekuje się równych rezultatów dających pozytywne oceny.

Filozofia Montessori różni się od tradycyjnej szkoły tym, że jest ona syntezą niekończących się godzin obserwacji  i spostrzeżeń na temat wyboru najlepszego sposobu nauki dla dziecka w określonym czasie. W przedszkolu/szkole Montessori dzieci zamiast uczyć się z podręczników, uczą się w oparciu o materiały i zadania zaprojektowane przez nauczyciela. Nauka odbywa się w trwających 3 godziny okresach pracy, a nie w tradycyjnym systemie lekcyjnym trwającym po 45 minut.

 

Podejście ogółem:

Szkoły tradycyjne:

Szkoły Montessori:

Nacisk kładziony na uczenie się na pamięć

Nacisk kładziony na zrozumienie

Nacisk kładziony na mechaniczne zachowania społeczne

Nacisk kładziony na tworzenie relacji społecznych

Głównie podejście grupowe do nauczania

Głównie podejście indywidualne do nauczania

Dzieci w tym samym wieku

Dzieci w różnym wieku

Nauka:

Szkoły tradycyjne:

Szkoły Montessori:

Określony czas przeznaczony na wykonanie zadania

Dziecko otrzymuje odpowiedni czas na zakończenie zadania

Tempo nauki narzucone przez grupę

Tempo nauki wyznaczone indywidualnie przez ucznia

Zewnętrzne wzmocnienie sukcesu naukowego

Wewnętrzne wzmocnienie sukcesu naukowego

Nagrody i kary

Osobiste uczucia postępu lub jego brak

Zazwyczaj przypisane stałe miejsce w klasie

Dziecko pracuje swobodnie w klasie

Wymagane jest uczestnictwo w grupie

Uczestnictwo w grupie jest kwestią wyboru

Nauka samodzielności pozostawiona rodzicom

Nauka  samodzielności poprzez materiały oparte na postrzeganiu zmysłowym

Rola nauczyciela

Szkoły tradycyjne:

Szkoły Montessori:

Nauczyciel uczy dziecko pojęć

Materiały pozwalające na samonauczanie pomagają dziecku uczyć się pojęć

Nauczanie prowadzone jest przez nauczyciela

Nauczyciel zachęca do współpracy w nauczaniu

Nauczyciel przydziela pracę

Dziecko wybiera własną pracę

Nauczyciel wskazuje błędy dziecka

Dziecko odkrywa swoje błędy

Nauczyciel sprawuje kontrolę nad klasą

Nauczyciel sprawuje funkcję przewodnika klasy

Dyscyplina skupia się wyłącznie w gestii nauczyciela

Środowisko oraz metoda zachęcają do samodyscypliny

 

"Zadanie nauczyciela nie jest łatwe! Musi on przygotować ogromną ilość wiedzy, aby zaspokoić głód umysłowy dziecka. Nie jest jak zwykły nauczyciel, ograniczony przez program nauczania. Spełnienie potrzeb dziecka jest wyraźnie trudniejsze."
Maria Montessori