Otoczenie Montessori

 

Otoczenie Montessori charakteryzuje się:

-stawianiem nacisku na potencjał dziecka, który rozwija w specjalnie przygotowanym środowisku edukacyjnym pod okiem specjalnie przeszkolonych nauczycieli,

-porządkiem, pięknem, prostotą, dostępnością i co najważniejsze jest rzeczywiste,

-dzieci mają zapewnioną wolność co do wyboru pracy, pozostając  w zgodzie z  ustalonymi  zasadami,

-dzieci mają dostęp do specjalnie dla nich przystosowanych materiałów, wspierających odkrywanie świata i umożliwiających im rozwój niezbędnych umiejętności,

-w metodzie Montessori grupy mieszane są wiekowo, dzięki czemu dzieci mogą rozwijać zdolności życia w społeczeństwie, uczą się od siebie wzajemnie zgodnie z własnym tempem rozwoju.

"Najistotniejszym czynnikiem pozwalającym dziecku na rozwój jest koncentracja. Dziecko, które umie się skoncentrować jest niezwykle szczęśliwe."
Maria Montessori