Rola nauczyciela i rodzica

 

Rola nauczyciela czy rodzica sprowadza się do obserwowania dziecka. Ciąży na nich odpowiedzialność za stworzenie atmosfery spokoju, bezpieczeństwa, porządku i radości. Rodzice i nauczyciele powinni być dostępni, by w razie potrzeby zachęcić do działania, co pomaga w rozwoju poczucia pewności siebie i wewnętrznej dyscypliny.

Z młodszymi dziećmi nauczyciel pracuje poprzez demonstrowanie korzystania z materiałów czy zadań adekwatnych do ich indywidualnego rozwoju.

 

 

Do największych predyspozycji nauczyciela czy rodzica należy umiejętność obserwacji, fachowość  w przekazywaniu wiedzy oraz  stosowne  korygowanie  ewentualnych błędów dziecka.

"Wspomaganie życia, pozostawiając je wolnym, a zarazem zdolnym do rozwoju, oto prawdziwe zadanie pedagoga."
Maria Montessori