Opłaty

 

Przedszkole jest czynne cały rok (poza dniami wyznaczonymi w kalendarzu pracy przedszkola) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30-17:00.

Kwota czesnego wynosi 1200zł  i płatna jest przez okres 12 m-cy w roku. 

Poranna świetlica w godzinach 7:30 - 8:30 - + 55zł do opłaty podstawowej.

Świetlica popołudniowa w godzinach 16:00 - 17:00 - + 55zł do opłaty podstawowej.

Termin płatności przypada z góry 7-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który jest należne (tzn. czesne za zajęcia wrześniowe płatne jest do dnia 7-go sierpnia).

Oprócz czesnego rodzice ponoszą jednorazowy, bezzwrotny koszt opłaty wpisowego w wysokości 500 zł.

Czesne zawiera: opłatę za całodzienny pobyt dziecka, wyżywienie, napoje, 1* w tygodniu gimnastykę korekcyjną oraz ubezpieczenie wypadkowe.

Zniżka w wysokości 20% miesięcznej kwoty czesnego przyznawana jest dla dwojga lub więcej dzieci będących rodzeństwem.

Zniżka w wysokości 5% rocznej kwoty czesnego przyznawana jest w przypadku płatności za cały rok z góry.

Zniżka w wysokości 3% rocznej kwoty czesnego przyznawana jest w przypadku płatności w 2 ratach.